+420 544 226 298

SERVIS

Záruční podmínky

Společnost STRIMA poskytuje na níže uvedené výrobky záruku 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli za následujících podmínek:
  • Záruka se vztahuje pouze na zboží uvedené na český trh společností STRIMA.
  • Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů.
  • Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice a Slovenské republice.
  • Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku.

Záruka se nevztahuje

  • Na poškození běžným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě.
  • Na znečištění přístroje, jeho snímačů a jejich případné čištění
  • Na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku.
  • Pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití (s vyjímkou přístrojů určených pro profesionální použití).
  • Na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (jako např. lampy, baterie, náplně apod.), nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky.

Záruční a pozáruční servis poskytujeme u těchto značek

Singer servis
Battistella servis
Audaces
STRIMA SERVIS

Váš spolehlivý partner ve světě šicí techniky
Staňte se i vy naším servisním partnerem!

ZJISTĚTE VÍCE